برگزاری وبینار علوم انسانی سلامت

برگزاری وبینار علوم انسانی سلامت

وبینار علوم انسانی سلامت با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

میزگرد اخلاق پزشکی در همه‌گیری کرونا

میزگرد اخلاق پزشکی در همه‌گیری کرونا

میزگرد اخلاق پزشکی در همه‌گیری کرونا با همکاری اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 10 شهریور 1399 ساعت 16:30 به صورت مجازی در لایو اینستاگرام به کاربری iranethics.ir برگزار می‌شود.