دکتر علیرضا پارساپور: جامعه پزشکی برای مشارکت هنرمندان در انتقال بهتر مفاهیم اخلاقی اعلام نیاز می کند

دکتر علیرضا پارساپور: جامعه پزشکی برای مشارکت هنرمندان در انتقال بهتر مفاهیم اخلاقی اعلام نیاز می کند

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، انتقال پیام های مردم به جامعه پزشکی و همچنین انتقال مفاهیم اخلاق پزشکی به حرفه مندان و مردم را از مهم ترین اهداف برگزاری کنگره و جشنواره اخلاق پزشکی خواند و از هنرمندان برای حضور در این جشنواره دعوت کرد.

دبیر جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی، این جشنواره را زمینه‌ساز همگرایی هنرمندان و متخصصان اخلاق پزشکی دانست

دبیر جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی، این جشنواره را زمینه‌ساز همگرایی هنرمندان و متخصصان اخلاق پزشکی دانست

دکتر محمد کیاسالار، برگزاری هفتمین جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی را فرصت مناسبی برای آشنایی جامعه با مباحث اخلاق پزشکی خواند و از فیلمسازان و جامعه هنری خواست با ارسال آثار ارزشمند خود به غنای بیشتر این جشنواره کمک کنند.

برگزاری دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه‌اي دانشگاه در سال 98

برگزاری دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه‌اي دانشگاه در سال 98

دومين جلسه كارگروه تخصصي بسته اعتلاي اخلاق حرفه‌اي دانشگاه، به منظور ارائه گزارش از وضعيت ارائه درس اخلاق حرفه‌ای در گروه‌هاي آموزشي دانشكده‌ها با حضور نمايندگان دانشکده‌ها در مركز تحقيقات اخلاق و تاریخ پزشكي برگزار شد.