لیست اخبار صفحه :1
هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران در دهه سوم آذرماه سال جاری برگزار می شود

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران در دهه سوم آذرماه سال جاری برگزار می شود

هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران با بهره گیری از تجربیات اساتید و متخصصان حوزه اخلاق پزشکی و تاکید بر همه گیری کووید-۱۹ و آموزش اخلاق حرفه ای، به بیان چالش های اخلاقی مطرح در زمینه همه گیری کووید-۱۹، اصول اخلاقی مدیریت همه گیری و ملاحظات کاربردی در این زمینه می پردازد.

میزگرد اخلاق پزشکی در همه‌گیری کرونا

میزگرد اخلاق پزشکی در همه‌گیری کرونا

میزگرد اخلاق پزشکی در همه‌گیری کرونا با همکاری اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 10 شهریور 1399 ساعت 16:30 به صورت مجازی در لایو اینستاگرام به کاربری iranethics.ir برگزار می‌شود.

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی با محوریت معرفی مراکز و تجربیات کشورها در حوزه پژوهش‌های کووید روز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1399 برگزار شد.