نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی با محوریت معرفی مراکز و تجربیات کشورها در حوزه پژوهش‌های کووید روز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1399 برگزار شد.

انتشار پره‌پرینت مقاله Priority Setting of Ventilators in the COVID-19 Pandemic from the public's perspective

انتشار پره‌پرینت مقاله Priority Setting of Ventilators in the COVID-19 Pandemic from the public's perspective

دکتر فریبا اصغری دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری دکتر علیرضا پارساپور و دکتر احسان شمسی‌گوشکی مقاله ای در خصوص بررسی نگرش مردم ایران به معیارهای تخصیص دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) در بحران کرونا منتشر کردند.

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩ را در اولویت بررسی قرار داده و در اسرع وقت در مورد تصویب آنها تصمیم گیری خواهد کرد.