Slide thumbnail

اساتید و دانشجویان مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

اخبار و اطلاعیه ها

ابلاغ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته مصوبه شوراي عالي اخلاق پزشكي

وزیر بهداشت در ابلاغی اجرایی شدن راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته را برای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گام موثری در جهت ارتقای وضعیت اخلاق حرفه‌ای در نظام سلامت دانست.

کتابخانه

کتابخانه مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان یک منبع ارزشمند برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران فعال در زمینه اخلاق پزشکی در سال 1394 ایجاد شده است. کتابخانه در حال حاضر مجموعه ای بین رشته ای با بیش از دو هزار عنوان کتاب به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار دارد. این مجموعه شامل منابعی در زمینه های اخلاق پزشکی، اخلاق بالینی، فلسفه پزشکی، حقوق پزشکی، فقه پزشکی، تاریخ پزشکی، اخلاق در پژوهش، جامعه شناسی پزشکی و سایر حوزه های مرتبط می باشد.


راهنما دسترسی به کتابخانه

جلسات هفتگی