1- پزشک و ملاحظات اخلاقی؛ مولف: دکتر باقر لاریجانی، ترجمه: دکتر کیارش آرامش، سال انتشار: 1392
2- اخلاق در پژوهش‌های پزشکی ترور اسمیت؛ زیر نظر دکتر باقر لاریجانی، ترجمه: محمد ضرغام، سال انتشار: 1385
3- درسنامه‌ی اخلاق پزشکی برای دستیاران رشته‌های تخصصی پزشکی؛ مولف: دکتر باقر لاریجانی و همکاران، سال انتشار: 1399
4- درسنامه اخلاق داروسازی؛ مولفین: دکتر پونه سالاری، دکتر محمد عبدالهی، دکتر شکوفه نیک فر، سال انتشار: 1395
5- تعهد حرفه ای پزشکی؛ راهنمای مبتنی بر سناریوهای بالینی؛ مولفین: دکتر فریبا اصغری و همکاران
6- organ transplantation؛ مولف: دکتر لاریجانی