دکتر بهار اله‌وردی
رشته تحصیلی: فوق‌تخصص گوارش کودکان
ایمیل: bahar_allahverdi@yahoo.com
ورودی 1400 - دوره اول
    دکتر شیوا خالق پرست اطهری
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پژوهش محور، گرایش اخلاق حرفه‌ای
ایمیل: sh_khaleghparast@yahoo.com
ورودی 1400 - دوره اول
             
  دکتر علی دلیرروی‌فرد
رشته تحصیلی: متخصص طب اورژانس
ایمیل: adelir2891@gmail.com
ورودی 1400 - دوره اول
    دکتر نازلی ربیع‌نژاد
رشته تحصیلی: متخصص دندانپزشکی
ایمیل: nazlirabi@yahoo.com
ورودی 1400 - دوره اول
             
  دکتر مهدی سیاح‌برگرد
رشته تحصیلی: متخصص اعصاب و روان
ایمیل: Sayah_bargard@aol.com
ورودی 1400 - دوره اول
    دکتر افسانه صدوقی‌اصل
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری
ایمیل: a.sadooghi@modares.ac.ir
ورودی 1400 - دوره اول
             
  دکتر مامک طهماسبی
رشته تحصیلی: متخصص زنان، فلوشیپ طب تسکینی
ایمیل: mtahmasebi@tums.ac.ir
ورودی 1400 - دوره اول
    دکتر امیر فرخیان
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی داروسازی بالینی
ایمیل: amir.farrokhian@gmail.com
ورودی 1400 - دوره اول
             
  دکتر بهروز کارخانه‌ای
رشته تحصیلی: متخصص بیهوشی و مراقبت ویژه
ایمیل: bk13472000@yahoo.com
ورودی 1400 - دوره اول
    دکتر لیلا کوتی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی داروسازی بالینی
ایمیل: leilakouti2@gmail.com
ورودی 1400 - دوره اول
             
  دکتر مهدی محسن‌زاده
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بیولوژی تولیدمثل
ایمیل: mohsenmehdi@gmail.com
ورودی 1400 - دوره اول
    دکتر خدیجه نصیریانی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری
ایمیل: nasiriani@gmail.com
ورودی 1400 - دوره اول
             
  دکتر ستاره همامی
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت باروری
ایمیل: homami_set@yahoo.com
ورودی 1400 - دوره اول