برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 23 خرداد ماه 1401

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 23 خرداد ماه 1401

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی روز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم اسکای‌روم با ارائه دکتر کبری رشیدی برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی روز دوشنبه 23 خرداد ماه 1401 از ساعت 10:30 تا 12 با موضوع دیسترس اخلاقی و با ارائه دکتر کبری رشیدی دانشجوی PhD اخلاق پزشکی، به استاد راهنمایی دکتر احسان شمسی گوشکی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، در پلتفرم اسکای‌روم برگزار می‌شود.
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است،  علاقمندان به حضور می توانند به لینک شرکت به آدرس https://www.skyroom.online/ch/virtualtums/thesis مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *