برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 16 فروردین ماه 1400

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 16 فروردین ماه 1400

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر مجتبی پارسا برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی روز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400 از ساعت 10:30 تا 12 با ارائه دکتر مجتبی پارسا عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، با موضوع اخلاق در جنگ در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن برگزار می‌شود.
جلسات گراند راند دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی می‌باشد همچنین شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است،  علاقمندان به حضور می توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-3xg-afp مراجعه کنند.
برای دریافت گواهی امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی اطلاعات (نام، نام خانوادگی، کدملی، هیات علمی بیمارستان/گروه، شماره تماس یا ایمیل) خود را به ترتیب در چت پلتفرم وارد کنید. امتیاز فرهنگی با توجه به خروجی مدت زمان حضور شما با نام کاربری خود و اطلاعات وارد شده در چت محاسبه می‌شود.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *