برگزاری جلسه هفتگی مرور مجله ژورنال کلاب دوشنبه 29 دی ماه 1399

جلسه هفتگی مرور مجله ژورنال کلاب روز دوشنبه 29 دی ماه 1399 از ساعت 7:30 تا 9 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر مجتبی پارسا برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی مرور مجله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 29 دی ماه 1399 از ساعت 7:30 تا 9 با ارائه دکتر مجتبی پارسا با عنوان مجله BMC Medical Ethics. 2020. به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن برگزار می‌شود.
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است، علاقمندان به حضور می توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-2gp-kvr مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *