برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 8 آذر ماه 1400

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 8 آذر ماه 1400 از ساعت 7:30 تا 9 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر زینب درخشان برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 8 آذر ماه 1400 از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ در با ارائه دکتر زینب درخشان و به استاد راهنمایی دکتر احسان شمسی‌گوشکی با عنوان مقاله‌ Self-Defeating Codes of Medical Ethics and How to Fix Them: Failures in COVID-19 Response and Beyond به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌ بلو‌ باتن برگزار می‌ شود. 
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است، علاقمندان به حضور می‌توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-2gp-kvr مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *