برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 24 خرداد ماه 1400

برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 24 خرداد ماه 1400

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1400 از ساعت 7:30 تا 9 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر رسول اسمعلی‌پور برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1400 از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ در با ارائه دکتر رسول اسمعلی‌پور و به استاد راهنمایی دکتر حمیدرضا نمازی با آدرس مقاله‌ Popattia AM, La Caze A. An ethical framework for the responsibilities of pharmacists when selling complementary medicines. Research in Social and Administrative Pharmacy. 2020; https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.07.002. به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌ بلو‌ باتن برگزار می‌ شود. 
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است، علاقمندان به حضور می‌توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-2gp-kvr مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *