برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 21 بهمن ماه 1398

برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 21 بهمن ماه 1398

به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با ارائه دکتر نفیسه مومنی و به استاد راهنمایی دکتر مجتبی پارسا برگزار می‌شود.

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می ‌رساند جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 از ساعت 9:00 الی 10:30 در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با ارائه دکتر نفیسه مومنی و به استاد راهنمایی دکتر مجتبی پارسا با عنوان مقاله Learning by Doing: Effectively Incorporating Ethics Education into Residency Training برگزار می‌شود. برای دریافت مقاله بر روی لینک دانلود فایل زیر کلیک کنید.

کلمات کلیدی