برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 18 مرداد ماه 1400

برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 18 مرداد ماه 1400

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 18 مرداد ماه 1400 از ساعت 7:45 تا 9 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر زویا طاووسیان برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 18 مرداد ماه 1400 از ساعت ۷:45 تا ۹ در با ارائه دکتر زویا طاووسیان و به استاد راهنمایی دکتر احسان شمسی گوشکی با آدرس مقاله‌ Mishra SC. A discussion on controversies and ethical dilemmas in prostate cancer screening. J Med Ethics 2021;47:152–158. به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌ بلو‌ باتن برگزار می‌ شود. 
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است، علاقمندان به حضور می‌توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-2gp-kvr مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *