برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 21 بهمن ماه 1398

برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 21 بهمن ماه 1398

به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با ارائه دکتر نفیسه مومنی و به استاد راهنمایی دکتر مجتبی پارسا برگزار می‌شود.