برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه 28 تیر ماه 1398 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر شهرام رفیعی‌فر در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

کلمات کلیدی