برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی سید آیت اله میرزایی در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

کلمات کلیدی