برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی دکتر مهدی هاتف در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می شود.

کلمات کلیدی