برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه 13 بهمن ماه 1398 از ساعت 13:00 تا 15:00 در سالن شورای ریاست واقع در بیمارستان سینا برگزار می شود.

کلمات کلیدی