برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی یکشنبه 20 بهمن ماه 1398

به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه 20 بهمن ماه 1398 از ساعت 13:00 تا 14:30 در سالن استاد دکتر باستان حق واقع در بیمارستان شریعتی برگزار می‌شود.

کلمات کلیدی