برگزاری جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه هفتگی ارائه موارد اخلاق پزشکی (CPC) روز یکشنبه مورخ 1397/01/19 از ساعت 13:00 تا 15:00 در تالار امام حسین (ع) واقع در بیمارستان سینا با ارائه جناب آقای دکتر محمد کیاسالار برگزار می گردد.

 
کلمات کلیدی