چاپ مقاله «Governing the Access to COVID-19 Tools Accelerator: towards greater participation, transparency, and accountability» در مجله The LANCET

چاپ مقاله «Governing the Access to COVID-19 Tools Accelerator: towards greater participation, transparency, and accountability» در مجله The LANCET

این مقاله با مشارکت جمعی از متخصصین و صاحبنظران اخلاق پزشکی در سراسر دنیا و مشارکت عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مجله لنست به چاپ رسیده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، مقاله « Governing the Access to COVID-19 Tools Accelerator: towards greater participation, transparency, and accountability» در مجله The LANCET به چاپ رسید. این مقاله با مشارکت دکتر احسان شمسی‌گوشکی، عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مجله لنست منتشر شد. در این مقاله که با مشارکت جمعی از متخصصین و صاحبنظران اخلاق پزشکی سراسر دنیا نوشته شده است، نحوه اداره ساز و کار ایجاد شده برای توزیع ابزارهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کووید-19 (Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A)) به لحاظ اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان مقاله با استناد به وضعیت موجود لزوم افزایش مشارکت بیشتر ذی‌نفعان، شفافیت بیشتر فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و لزوم مسؤولیت پذیری مشارکت کنندگان در این سازوکار را مورد توجه قرار داده‌اند.

کلمات کلیدی
مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *