انتصاب دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو

انتصاب دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی طی ابلاغی دكتر احسان شمسی گوشکی را به عنوان عضو کمیته فرآورده های پیشرفته درمانی و پزشکی بازساختی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی با محوریت معرفی مراکز و تجربیات کشورها در حوزه پژوهش‌های کووید روز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1399 برگزار شد.

حضور نائب رئیس شورای عالی اخلاق در نشست مجازی شبکه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق زیست پزشکی

حضور نائب رئیس شورای عالی اخلاق در نشست مجازی شبکه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق زیست پزشکی

با هدف ارتقا و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق زیست پزشکی، نشست شبکه این مراکز به صورت مجازی با حضور مسؤولین ارشد این مراکز در خرداد ماه سال جاری برگزار شد.

برگزاری وبینار اخلاق و تغییرات اقلیم به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران

برگزاری وبینار اخلاق و تغییرات اقلیم به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران

دکتر احسان شمسی‌گوشکی، دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان میزبان و پروفسور دونالد براون، پژوهشگر و استاد دانشگاه اخلاق پایداری و حقوق دانشکده حقوق دانشگاه Widener به عنوان میهمان درباره موضوع اخلاق و تغییرات اقلیم گفت و گو خواهند کرد.

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩ را در اولویت بررسی قرار داده و در اسرع وقت در مورد تصویب آنها تصمیم گیری خواهد کرد.