برگزاری وبینار اخلاق و تغییرات اقلیم به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران

برگزاری وبینار اخلاق و تغییرات اقلیم به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران

دکتر احسان شمسی‌گوشکی، دبیر مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان میزبان و پروفسور دونالد براون، پژوهشگر و استاد دانشگاه اخلاق پایداری و حقوق دانشکده حقوق دانشگاه Widener به عنوان میهمان درباره موضوع اخلاق و تغییرات اقلیم گفت و گو خواهند کرد.

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩

فراخوان حمایت از طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، طرح های تحقیقاتی مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندمی کووید ١٩ را در اولویت بررسی قرار داده و در اسرع وقت در مورد تصویب آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

انتشار مقاله عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با عنوان: Ethical Issues in Responding to the COVID-19 Pandemic; A Narrative Review

انتشار مقاله عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با عنوان: Ethical Issues in Responding to the COVID-19 Pandemic; A Narrative Review

دکتر فریبا اصغری دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری دکتر سعیده سعیدی‌طهرانی مقاله ای در خصوص مسائل اخلاقی در پاسخ به بیماری همه گیر کرونا منتشر کردند.