برگزاری جلسه مجازی آسیب شناسی تعامل جامعه و پزشکی در ایران (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

برگزاری جلسه مجازی آسیب شناسی تعامل جامعه و پزشکی در ایران (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی جلسه مجازی آسیب شناسی تعامل جامعه و پزشکی در ایران با حضور اعضای هیات علمی مرکز برگزار می‌کند.

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق پزشکی منطقه مدیترانه شرقی

نشست مجازی چند جانبه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی با محوریت معرفی مراکز و تجربیات کشورها در حوزه پژوهش‌های کووید روز سه‌شنبه 17 تیر ماه 1399 برگزار شد.

حضور نائب رئیس شورای عالی اخلاق در نشست مجازی شبکه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق زیست پزشکی

حضور نائب رئیس شورای عالی اخلاق در نشست مجازی شبکه مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت در حوزه اخلاق زیست پزشکی

با هدف ارتقا و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی مراکز همکار سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق زیست پزشکی، نشست شبکه این مراکز به صورت مجازی با حضور مسؤولین ارشد این مراکز در خرداد ماه سال جاری برگزار شد.

انتشار پره‌پرینت مقاله Priority Setting of Ventilators in the COVID-19 Pandemic from the public's perspective

انتشار پره‌پرینت مقاله Priority Setting of Ventilators in the COVID-19 Pandemic from the public's perspective

دکتر فریبا اصغری دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری دکتر علیرضا پارساپور و دکتر احسان شمسی‌گوشکی مقاله ای در خصوص بررسی نگرش مردم ایران به معیارهای تخصیص دستگاه تنفس مصنوعی (ونتیلاتور) در بحران کرونا منتشر کردند.