برگزاری وبینار علوم انسانی سلامت

برگزاری وبینار علوم انسانی سلامت

وبینار علوم انسانی سلامت با همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

برگزاری جلسه مجازی وظیفه اخلاقی پزشکان در شرایط کرونا (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

برگزاری جلسه مجازی وظیفه اخلاقی پزشکان در شرایط کرونا (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی)

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی با همکاری معاونت آموزشی بیمارستان دکتر شریعتی جلسه مجازی وظیفه اخلاقی پزشکان در شرایط کرونا با حضور اعضای هیات علمی مرکز برگزار می‌کند.