دومین روز هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران برگزار شد

دومین روز هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران برگزار شد

دومین روز از هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران با شعار عزم همگانی در نهادینه کردن اخلاق پزشکی، به همت شورای عالی اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مجازی و انجمن اخلاق پزشکی ایران امروز به صورت مجازی برگزار شد.

نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور: رویکرد جهادی و ایثارگری کادر بهداشت و درمان در مقابله با همه گیری کووید-19 نشانه بارز موفقیت سازوکارهای اخلاق پزشکی کشور است

نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور: رویکرد جهادی و ایثارگری کادر بهداشت و درمان در مقابله با همه گیری کووید-19 نشانه بارز موفقیت سازوکارهای اخلاق پزشکی کشور است

دکتر باقر لاریجانی نائب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور در افتتاحیه هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران به بیان سیر توسعه اخلاق پزشکی و افق های پیشرفت آن در ایران پرداخت.

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 24 آذر ماه 1399

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 24 آذر ماه 1399

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 24 آذر ماه 1399 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر کبری جودکی برگزار می‌شود.