ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری‌های عفونی

ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری‌های عفونی

راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی‌های واگیر را برای کمک به سیاست‌گذاران، ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، محققان و دیگر گروه‌های مرتبط برای پیش‌بینی و آمادگی پاسخ به چالش‌های خطیر اخلاقی در کنترل و پاسخ سریع به موقعیت‌های اپیدمی تدوین کرده است.

تصمیم گیری در مدیریت سلامت عمومی در اپیدمی کووید-19 CDC

تصمیم گیری در مدیریت سلامت عمومی در اپیدمی کووید-19 CDC

به منظور پیشگیری از انتقال و گسترش بیماری مسری، بسیار ضروری است که افرادی که با بیمار مواجهه داشته‌اند یا از مناطق آلوده آمده اند به درستی مدیریت شوند. مدیریت این افراد بر اساس میزان خطر مواجهه متفاوت است هم از نظر محدودیت‌های حرکت و فعالیت‌های جمعی مثل قرنطینه اجباری تا توصیه به ماندن در منزل، و هم از نظر شدت پایش علائم.

يادداشت دکتر فریبا اصغری/ اولویت سلامت ارائه دهندگان خدمات سلامت وظیفه اخلاقی مدیریت سلامت عمومی در همه گیری های عفونی است

يادداشت دکتر فریبا اصغری/ اولویت سلامت ارائه دهندگان خدمات سلامت وظیفه اخلاقی مدیریت سلامت عمومی در همه گیری های عفونی است

دکتر فریبا اصغری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در یادداشتی اولویت دادن به حفظ سلامت ارائه دهندگان خدمات سلامت را نه یک تبعیض بلکه یک وظیفه اخلاقی در تخصیص منابع در بروز همه گیری‌های واگیردار دانست.

يادداشت دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/ ما هم مسئولیم

يادداشت دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/ ما هم مسئولیم

در پي انتشار برخي اخبار جعلي و شايعات مربوط به کرونا در شبکه های اجتماعی به ويژه فايل صوتي منتسب به رزيدنت بیمارستان مسیح دانشوری، دکتر فريبا اصغري دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نوشته اي بر پرهيز از اظهارنظرهای غیرعلمی تاکيد کرد.