برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 22 دی ماه 1399

برگزاری جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی دوشنبه 22 دی ماه 1399

جلسه هفتگی ارائه گراند راند اخلاق پزشکی (دارای امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیات علمی) روز دوشنبه 22 دی ماه 1399 از ساعت 10:30 تا 12 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر امیراحمد شجاعی برگزار می‌شود.

پنجمین روز هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران برگزار شد

پنجمین روز هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران برگزار شد

آخرین روز از هشتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران به همت شورای عالی اخلاق پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مجازی و انجمن اخلاق پزشکی ایران و با شعار عزم همگانی در نهادینه کردن اخلاق پزشکی، برگزار شد.