برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 5 آبان ماه 1399

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 از ساعت 7:30 تا 9 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر محمدنادر شریفی برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 از ساعت 7:30 تا 9 در با ارائه دکتر محمدنادر شریفی و به استاد راهنمایی دکتر امیراحمد شجاعی با آدرس مقاله Mathur R. Ethics preparedness for infectious disease outbreaks research in India: A case for novel coronavirus disease 2019. Indian J Med Res. 2020; 151(2-3): 124–131. به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن برگزار می‌شود.
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است، علاقمندان به حضور می توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-2gp-kvr مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *