برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 12 آبان ماه 1399

برگزاری جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب دوشنبه 12 آبان ماه 1399

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 از ساعت 7:30 تا 9 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن با ارائه دکتر زینب درخشان‌قلعه‌جویی برگزار می‌شود.

جلسه هفتگی ارائه مقاله ژورنال کلاب اخلاق پزشکی روز دوشنبه 12 آبان ماه 1399 از ساعت 7:30 تا 9 در با ارائه دکتر زینب درخشان‌قلعه‌جویی و به استاد راهنمایی دکتر فریبا اصغری با آدرس مقاله Jansen M, Ellerton P. How to read an ethics paper. J Med Ethics. 2018; 44: 810 -813 به صورت مجازی در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن برگزار می‌شود.
شرکت تمام علاقمندان در این برنامه آزاد است، علاقمندان به حضور می توانند به لینک شرکت به آدرس http://vclass.tums.ac.ir/b/use-2gp-kvr مراجعه کنند.

مرجان ایمانی
تهیه کننده:

مرجان ایمانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *