لیست اخبار صفحه :1
انتخاب دکتر احسان شمسی گوشکی به عنوان نایب رئیس کمیته بین المللی اخلاق زیستی سازمان علمی، فرهنگی و هنری ملل متحد یونسکو

انتخاب دکتر احسان شمسی گوشکی به عنوان نایب رئیس کمیته بین المللی اخلاق زیستی سازمان علمی، فرهنگی و هنری ملل متحد یونسکو

دکتر احسان شمسی گوشکی دانشیار گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رای اعضا کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو به عنوان نایب رئیس کمیته بین المللی اخلاق زیستی سازمان علمی، فرهنگی و هنری ملل متحد یونسکو انتخاب شد.

نشست دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و سفیر ایران در یونسکو و هیئت همراه  با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

نشست دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و سفیر ایران در یونسکو و هیئت همراه با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

در نشست دکتر علی‌اکبر متکان دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و هیئت همراه با دکتر باقر لاریجانی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و اعضای هیئت علمی این مرکز، در زمینه ترویج، نشر و آگاه سازی اخلاق پزشکی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی توسعه برنامه‌های مشترک تبادل نظر شد.

برگزاری وبینار هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت

برگزاری وبینار هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت

وبینار هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت به میزبانی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی به عنوان کرسی یونسکو در مطالعات اخلاق زیستی با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو ایران و به زبان فارسی برای مخاطبان فارسی زبان ایرانی و کشورهای فارسی زبان منطقه برگزار خواهد شد.

انتصاب دکتر سیدعبدالصالح جعفری به عنوان مسئول راه‌اندازی و دبیر کرسی فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

انتصاب دکتر سیدعبدالصالح جعفری به عنوان مسئول راه‌اندازی و دبیر کرسی فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

دکتر باقر لاریجانی، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ابلاغی دکتر سیدعبدالصالح جعفری را به عنوان مسئول راه‌اندازی و دبیر کرسی فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی منصوب کرد.

انتصاب دکتر امیراحمد شجاعی به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی آموزش‌های حرفه‌ای در مرکز اعم از سمینارها و کنفرانس‌های درون و بیرون دانشگاه

انتصاب دکتر امیراحمد شجاعی به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی آموزش‌های حرفه‌ای در مرکز اعم از سمینارها و کنفرانس‌های درون و بیرون دانشگاه

دکتر باقر لاریجانی، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ابلاغی دکتر امیراحمد شجاعی را به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی آموزش‌های حرفه‌ای در مرکز اعم از سمینارها و کنفرانس‌های درون و بیرون دانشگاه منصوب کرد.

نشست دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و هیئت همراه با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

نشست دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و هیئت همراه با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

در نشست دکتر علی‌اکبر متکان دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و هیئت همراه با دکتر باقر لاریجانی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و اعضای هیئت علمی این مرکز، در زمینه ترویج، نشر و آگاه سازی اخلاق پزشکی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، تشکیل کمیته اخلاق پزشکی در یونسکو و توسعه برنامه‌های مشترک تبادل نظر شد.