لیست اخبار صفحه :0
آغاز ثبت‌نام دوره کارشناسی ارشد مجازی اخلاق پزشکی از ۴ مردادماه

آغاز ثبت‌نام دوره کارشناسی ارشد مجازی اخلاق پزشکی از ۴ مردادماه

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مجازی اخلاق پزشکی می کند. ثبت‌نام در این دوره، ۴ مرداد ماه از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور آغاز می‌شود.

انتصاب دکتر فاطمه‌السادات نیری به عنوان رییس کرسی تعهد حرفه‌ای پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

انتصاب دکتر فاطمه‌السادات نیری به عنوان رییس کرسی تعهد حرفه‌ای پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

دکتر باقر لاریجانی، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ابلاغی دکتر فاطمه‌السادات نیری به عنوان رییس کرسی تعهد حرفه‌ای پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی منصوب کرد.

برگزاری وبینار تحلیل اخلاقی رابطه اساتید و دستیاران بالینی

برگزاری وبینار تحلیل اخلاقی رابطه اساتید و دستیاران بالینی

وبینار تحلیل اخلاقی رابطه اساتید و دستیاران بالینی با حضور اعضا هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی و با حضور اساتید معظم بالینی و مسئولان محترم آموزشی دانشگاه در پلتفرم بیگ‌بلو‌باتن برگزار می‌شود.

انتصاب دکتر حمیدرضا نمازی به عنوان مسئول راه اندازی و دبیر کرسی تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

انتصاب دکتر حمیدرضا نمازی به عنوان مسئول راه اندازی و دبیر کرسی تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی

دکتر باقر لاریجانی، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ابلاغی دکتر حمیدرضا نمازی را به عنوان مسئول راه اندازی و دبیر کرسی تاریخ پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی منصوب کرد.

انتصاب دکتر احسان شمسی‌گوشکی به عنوان مسئول امور بین الملل مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب دکتر احسان شمسی‌گوشکی به عنوان مسئول امور بین الملل مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر باقر لاریجانی، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ابلاغی دکتر احسان شمسی‌گوشکی را به عنوان مسئول امور بین الملل مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب کرد.

انتصاب دکتر امیراحمد شجاعی به عنوان مسئول برنامه های آموزش مجازی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب دکتر امیراحمد شجاعی به عنوان مسئول برنامه های آموزش مجازی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر باقر لاریجانی، سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی در ابلاغی دکتر امیراحمد شجاعی را به عنوان مسئول مسئول برنامه های آموزش مجازی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب کرد.