جلسات سخنرانی آزاد

صفحه اصلي > جلسات سخنرانی آزاد 
 
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/03/29 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی سرکار خانم دکتر شیرین احمدنیا در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

يکشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٦
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/02/25 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر اکبر رهنما در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

يکشنبه ٢٤ ارديبهشت ١٣٩٦
برگزاری جلسه سخنرانی آزاد

بدین وسیله به اطلاع می رساند جلسه سخنرانی آزاد روز دوشنبه مورخ 1396/01/28 از ساعت 9:00 تا 10:30 با سخنرانی جناب آقای دکتر مصطفی ملکیان در سالن شورای مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی برگزار می گردد.

يکشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٦

<< صفحه قبلی1 2